Välkommen till Agape psykologmottagning!

Vi, Kerstin Westerberg och Hans Willgren, erbjuder dig psykoterapi utifrån en psykoanalytisk grund och med en psykodynamisk och kognitiv inriktning. Vi har bedrivit vår verksamhet sedan början av 90-talet och är båda Leg. Psykologer och anslutna till Psykologförbundet. Du kan kontakta oss om du vill ha en förändring- det kan gälla svårigheter i en relation(privat eller arbete), existentiella livsfrågor eller om du känner ångest, oro eller sorg. Vi arbetar både med par och individuellt.

Kerstin

Kerstin Westerberg

Jag har parallellt med min praktik arbetat med rehabilitering av unga vuxna med psykisk ohälsa och är involverad i utvecklingsarbetet i den verksamheten. Jag har också handledningsuppdrag inom landsting, kommun och privat.
Under senare år har jag gått utbildningar/kurser i Jungiansk analytisk psykologi, neuropsykologi och konflikthantering.
Jag tar även emot dig som är anhörig och behöver stöd i din relation till någon nära som drabbats av psykisk ohälsa.

hans

Hans Willgren

Jag är leg.psykolog, och avlade en fil.kand i beteendevetenskapliga ämnen vid Stockholms universitet innan psykologutbildningen. Inom Stockholms socialförvaltning arbetade jag främst med individual-och parsamtal, samt som handledare för olika yrkeskategorier, t.ex socialsekreterare och hemvårdsassistenter.
Jag har en gedigen erfarenhet av samtalsterapi. Sedan slutet av 1980-talet bedriver jag egen privatmottagning med inriktning på insikts-och kognitiv terapi, företrädelsevis för enskilda och par.
Jag har även lång erfarenhet av familjeterapi. Jag har arbetat med konsultationer och stöd för föräldrar i deras föräldraskap, särskilt för föräldrar med tonårsbarn.

Behandlingar

Agape psykologmottagning i Stockholm erbjuder parterapi och individuell terapi. Vårt synsätt är dynamiskt och analytiskt (insiktsterapi). Vi arbetar även kognitivt.
Kontakta oss om du känner dig deprimerad, har ångest eller sorg, intresserad av parterapi, behöver reda ut saker eller vill få hjälp av någon med kunskap och erfarenhet. Vi är kunniga och har tillsammans över 60 års erfarenhet av individers psykiska ohälsa. Med emotionella processer vill vi förstå individens inre psykiska värld såväl som vi försöker förstå de yttre sammanhangen.
Existentiella frågeställningar är också ofta sånt som förekommer i samtal. Om ni är ett par är det fördelaktigt att vi båda (Hans och Kerstin) samarbetar med er men det är inte nödvändigt. Ni kan även vända er till en av oss.